Attefallshuset – Friggeboden

25+15 kvm utan bygglov

Inte ett hus utan två kan man från i sommar bygga på sin tomt utan bygglov. Förutom en friggebod tillåts även bygget av ett litet komplementhus.

Regeringen föreslår att det från i sommar ska bli tillåtet att bygga ett litet bostadshus på 25 kvadratmeter på tomten. Det blir också tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter eller inreda ytterligare en bostad, till exempel på vinden, i ett enbostadshus utan bygglov.

Många villa- och sommarstugeägare kan dra nytta av reformen.

Reglerna för Friggeboden behålls. Till skillnad från friggeboden kan det nya huset, som snabbt döpts till Attefallshuset, användas också som garage, förråd eller gäststuga.

Vi hjälper er med att få ordning på elen när ni ska bygga er nya Attefallshus eller Friggebod i Nacka, Värmdö & Saltsjöbaden.

Kontakta oss för snabb och personlig service.

FAKTA: ”ATTEFALLSHUSET” OCH FRIGGEBODEN

Följande föreslås i framtiden inte ska behöva bygglov men dock i vissa fall anmälan:

* Komplementbostad på högst 25 kvadratmeter.

* Huset ska kunna delas upp i t ex 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten.

* Högsta taknockhöjd blir 4 meter.

* Om huset byggs närmare 4,5 meter från tomtgräns förutsätts grannars godkännande.

* Befintligt hus får byggas ut med maximalt 15 kvadratmeter.

* Ett enbostadshus kan inredas med ytterligare en bostadsdel även om det strider mot detaljplansbestämmelser.

* Maximalt två takkupor får byggas till.

Friggeboden

* Den 1 januari 1980 blev det tillåtet att bygga en tio kvadratmeter stor byggnad på sin tomt utan att ansöka om bygglov.

* Friggeboden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och höjden får vara tre meter upp till taknocken.

* Den 1 januari 2008 utökades det tillåtna måttet för friggebodarna från tio till femton kvadratmeter. (TT)